Pomnik ofiar smoleńskich

Idea

Trakt Mocy

Narodu, Państwa, Europy

Płaszczyzna niebieskiego kamienia przekracza jezdnię Placu i Trakt Królewski, tworzy:
Więź

  • Parku, Grobu Nieznanego Żołnierza, Placu Piłsudskiego,
  • Pomnika Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku, Przestrzeni  Współżycia

Podstawę 

  • pomnika Józefa Piłsudskiego
  • pomnika Lecha Kaczyńskiego

sublimuje chaos w Dobrą Przestrzeń – Przestrzeń Życia w przestrzeń Jedni Przeciwieństw, Konstruowania i Walki, Przestrzeń zawiłej drogi budowania triady Czytaj dalej Pomnik ofiar smoleńskich