Pomnik Bitwy Warszawskiej 1920 r.

Plac na Rozdrożu, który powstał w drugiej połowie XVIII w., jako składnik Osi Stanisławowskiej, utracił swoją historyczną tożsamość, zdegradowany do formy węzła drogowego, na początku lat 70. ubiegłego wieku. Decyzja o zlokalizowaniu pomnika Bitwy Warszawskiej w obszarze Placu, dawała szanse na nadanie temu miejscu cech krajobrazu więzi: historii, miasta i przyrody.

FAZA: konkurs

AUTORZY: Przemysław Wolski, Krystyna Ilmurzyńska, Marek Budzyński, Małgorzata Barlik-Bokowy

ROK: 2020