Wykonujemy
wielobranżowe
projekty
,
,
,
w zakresie: analizy , studia ,
plany , konkursy , koncepcje ,
projekty budowlane , projekty wykonawcze ,
materiały do przetargów, nadzory
autorskie oraz opracowania naukowe,
publikacje, udział w konferencjach
współdziałanie z Kulturą, komunikacja między ludźmi współdziałanie z Naturą
INTEGRACJA IZOLACJA
 • Powierzchnie  
 • kulturowo czynne
 • Bezpośrednie relacje
 • informacji
 • sztuki
 • reklamy
 • techniki
 • nauki
BUDYNEK
Przestrzeń
dostosowana do
wyspecjalizowanych
procesów życia
człowieka, dążąca do
zamknięcia w swoim
obrysie cyklu zużywania
i odtwarzania lub
przystosowana do
zamykania tego
cyklu w ramach
miasta.
 •   Powłoka
 • biologicznie czynna

 • Utrzymywanie i
 • zużywanie
 • lokalne wód
 • opadowych

Przestrzeń publiczna

Staramy się działać na styku między dwiema profesjami - architekturą i urbanistyką. Obie te dziedziny uważamy za "praktyczne", w których teoria i praktyka muszą mieć natychmiastowe sprzężenie zwrotne. Nakładanie konfliktu tych dwóch profesji organizujących przestrzeń z pozycji ja i my człowieka na problem zakłócania równowagi procesów tworzących i podtrzymujących życie daje odporność na emocje płynące z doraźnych interesów politycznych czy finansowych jak również dystans do imperatywów mody. Odnajdywanie związków między tym co w indywidualnym jest wspólne, a co we wspólnym indywidualne uważamy za pasjonujący problem współczesnego przekształcania przestrzeni. Tę postawę zaangażowania i dystansu dającą szansę dotarcia w wycinkowej sprawie do "istoty rzeczy" jak i przekonanie o kreatywnej roli przeciwieństw i zależności każdej niezależnej części - tak do "całości" jak i innej niezależnej części - staramy się urzeczywistniać .