Wydział Psychologii

Idea

Zmienność, elastyczność użytkowania, trwałość form zdefiniowana rozwiązaniami technicznymi jak i symbioza funkcjonowania budynku z energią Słońca, Kosmosu, Ziemi oraz wykorzystywanie współżycia z przyrodą ożywioną to podstawy kształtowania budowli przeznaczonej dla Wydziału Psychologii, Kognitywistki i Psychofizjologii.

Struktura

Przestrzenny moduł – sześcian o boku 210x210x210cm kształtuje 4 sześciany Q, V, X, Y o bokach 25x25x25m. 6 poziomów sześcianów Q i Y są „pustymi przestrzeniami” przygotowanymi technicznie do maksymalnej zmienności użytkowania. Dwa zespoły trzonów instalacyjnych ze schodami umieszczone obok sześcianów tworzą główne aorty wewnętrznych przepływów energii rozprowadzanej podniesioną podłogą i podsufitowymi obudowanymi kanałami. Sześcian V na 3 poziomach zawiera funkcje prestiżu (trwałość form), przeciwieństwa funkcji „otwartych”, zmiennej aranżacji dydaktyki wykładów (składane przestawne audytoria). Sześcian X formuje przestrzeń Więzi i Ruchu – hol z 4 windami, szklanymi schodami i zielenią pnącą się po siatkach do słońca wzmacnia dążenie do Poznania.  Ściany nasłonecznione – Pd (Z,W) zewnętrzna powłoka z fotowoltaiki na taflach szklanych, przejrzystych o wymiarach 105x105cm na zawiesiach punktowych ze stali nierdzewnej wg standardów f-my ML System. Ściany zacienione Pn (W,Z) zewnętrzna powłoka z pnączy na siatkach ze stali nierdzewnej.  Dachy „zielone” akumulujące słońce i wodę na roślinach i fotowoltaice na świetlikach. Struktura naziemna sześcianów ustawiona jest na dwóch poziomach części podziemnej zajmującej ok. 87% terenu wyznaczonego pod zabudowę zawierają parkingi i pomieszczenia techniczne. Korzysta ze stabilnej energii Ziemi – grzanie i chłodzenie.

Funkcja

Poziom 1

– parter wszystkich sześcianów gromadzi na osiach dwóch wejść: od strony południowo-zachodniej i północno-wschodniej funkcje „otwarte”, „dostępne”. Wejście południowo-zachodnie podbudowuje przestrzeń Agory i prestiż wydziału. 4 głowy a la rzeźba Tindaro Igora Mitoraja w La Defense: awersem są twarze znaczących postaci w dziedzinie, a rewersem – umieszczone jakby w głębi głowy charakterystyczne myśli osobowości wybranych przez Radę Wydziału.

– hol główny kreujący nastrój przeciwieństw jedności i wielości, prestiżu i targowiska, ze szklaną klatką schodową wiodącą do Dziekana i auli, dającą szansę „pokazania się”.

– bibliotekę z otwartym dostępem do zbiorów

– gastronomię

– sale otwartych dyskusji kreowanych przez samorząd studencki

– sale komputerowe i obsługę informatyczną tak wydziału, jak i budynku

Na poziomach 2, 3, 4, 5, 6 na styku czterech sześcianów uformowana jest przepływowa „uliczna” przestrzeń Więzi, względnie nieformalnych kontaktów i wydarzeń spontanicznych. Przygotowana technicznie do aranżacji wystaw, pokazów, ale i pracy w przestrzeni wiru, wrzenia, bifurkacji. Przeciwieństwem jej są zaułki, kąty zaaranżowane na nieco powiększonych podestach klatek schodowych. Funkcje zdefiniowane w programie jako psychofizjologia (10), centrum pomocy psychologicznej (11) i centrum zastosowań psychologii (12) rozmieszczono w sześcianie Q zapewniając osobne wejście jak i bezpośredni kontakt z sześcianem V i X z przestrzenią „Więzi”.

Zarządzanie w trakcie projektowania i użytkowania

Projekt zgodnie z ideą projektowania zintegrowanego „traktuje budowlę jako całość działającą w harmonii”. Wykorzystuje znane produkty i rozwiązania techniczne. Jest innowacją prowadzącą do zrównoważonych proporcji we współpracy tworzących go elementów. Pozwala na dostosowanie sposobu funkcjonowania do długofalowych zmian, jakie napotyka się w czasie użytkowania. Wymaga uściśleń i regulacji, zwłaszcza w zakresie spontanicznych przekształceń przestrzeni w strefach „gniazd” i „dziupli”. Niezbędny jest czas bezpośredniej współpracy użytkowników i projektantów w strefie dowolności przekształceń, zwłaszcza w instalacjach wentylacji, oświetlenia oraz rodzaju elementów dzielących przestrzeń. Procedury sprzężeń zwrotnych i spontanicznie uruchamiane procesy heurystyczne pozwalają na właściwe rezultaty także w długich okresach. Partycypacja użytkowników w procesie projektowania jest konieczna i pożądana.

Zagospodarowanie terenu

Teren wydziału psychologii, kognitywistki, psychofizjologii jest w 87% zajęty przez obiekt. Dach na garażu i budynku dydaktyczno-naukowym jest wykorzystany na retencję wód opadowych. Dojazd i wyjazd z garażu podziemnego z istniejącej ulicy od strony wschodniej. Dwa sześciany V i X wyznaczają oś wejść od strony wydziału biologii i CENT. Na tej osi proponujemy usytuowanie stożkowego amfiteatralnego zagłębienia w posadzce Agory – przestrzeni o charakterze miejskim koncentrującym życie kampusu. Wyrazistość przestrzeni podkreśla ukształtowanie ziemi z wykopu pod budynek. Od strony Agory – geometryczna skarpa z terenowymi schodami wprowadzająca na „płaskowyż” a dalej na „szczyt” i romantycznie ukształtowany park nobilitujący ciąg wschód-zachód tworząc przestrzenne związki matematyki, fizyki, CENT-u, laboratorium ciężkich jonów, Proximy i akademików. Proponuje się uformowanie ścieżki po południowej stronie budynku, którą można potraktować jako dodatkowy przejazd p.poż.

Istniejący ciąg północ-południe – miasto, ulica Banacha, park – proponujemy podkreślić przez przestrzenne wydzielenie Agory, przeniknięcie przez dwie bramy oraz kierując ruch kołowy na jezdnie otaczające budowle formujące plac. Pożądane jest by ruch kołowy w rejonie Agory był uspokojony.

Podstawowe dane:

Powierzchnia użytkowa: Pu =21396,40 m²

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energie pierwotną EP : 52,84 [kWh/m² rok]

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energie końcową EK : 29,84 [kWh/m² rok]

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energie użytkową EU : 46,61 [kWh/m² rok]

MAREK BUDZYŃSKI ARCHITEKT SP.Z.O.O.

  • Architektura i zagospodarowanie terenu- autorzy: Marek Budzyński, Krystyna Ilmurzyńska; współpraca: Małgorzata Barlik-Bokowy;
  • Efektywność energetyczna budynku- Krzysztof Rudzki; Konsultacje- Sławomir Sawicki;
  • Architektura Krajobrazu- Magdalena Wnęk, Justyna Dziedziejko;
  • Instalacje sanitarne- Jolanta Bokowy;
  • Instalacje elektryczne i niskoprądowe- Mariusz Blechar; Konstrukcje- Jan Perzyński; Akustyka- Jan Dodacki;
  • Oświetlenie różnych typów powierzchni – Mirosław Ligaj;
  • Ochrona p.poż. – Andrzej Siła-Nowicki;
  • autor diagramu „Three branches of conditions of the cognitive unattainability” – Andrzej Moszczyński