Nagroda imienia Jerzego Regulskiego za 2020 rok

dla planu Wzgórza Kredowego w Chełmie („Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Chełm dla obszaru w rejonie ulicy Batorego”)

autorzy: Marek Budzyński, Krystyna Ilmurzyńska, Zbigniew Badowski

http://nagrodaregulskiego.frdl.pl/aktualnosci