Strych

Strych
wnętrze mieszkalne
FAZA: zrealizowane
AUTORZY: Marek Budzyński, Krystyna Ilmurzyńska
ROK: 2006