Pomnik ofiar smoleńskich

Idea

Trakt Mocy

Narodu, Państwa, Europy

Płaszczyzna niebieskiego kamienia przekracza jezdnię Placu i Trakt Królewski, tworzy:
Więź

  • Parku, Grobu Nieznanego Żołnierza, Placu Piłsudskiego,
  • Pomnika Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku, Przestrzeni  Współżycia

Podstawę 

  • pomnika Józefa Piłsudskiego
  • pomnika Lecha Kaczyńskiego

sublimuje chaos w Dobrą Przestrzeń – Przestrzeń Życia w przestrzeń Jedni Przeciwieństw, Konstruowania i Walki, Przestrzeń zawiłej drogi budowania triady

Ducha   Energii   Materii

jak i refleksji nad doczesnością tu i teraz.

Pomnik Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku nie jest cmentarzem. Nie są to ludzie  zgubieni we mgle, są z nami, my jesteśmy z nimi. Duch ich z nami buduje Przestrzeń Współżycia między ludźmi i przyrodą.

Szklany Most Porozumienia budzi naturalny lęk przed wejściem, ale współczesna rzeczywistość stwarza podstawę do przekraczania nim sztucznie Wzburzonej Wody.

 

Opis techniczny

Symbolikę Traktu Mocy determinuje wprowadzenie parkingów pod ziemię. Zarówno na całej przestrzeni od ul. Generała Michała Tokarzewskiego-Karaszewicza, jak i między jezdnią Placu Piłsudskiego, a hotelem Europejskim i budowlami wojskowymi z możliwością rozbudowy pod Placem. Dojazd do ww. obiektów byłby możliwy okrężnymi ruchami jednokierunkowymi:

  1. do hotelu: ul. Ossolińskich, Traktem Królewskim i Traktem Mocy – wyjazd na jezdnię Placu Piłsudskiego
  2. do budowli wojskowych: z jezdni przy Placu na Trakt Mocy do Traktu Królewskiego i ul. Królewską

Wjazd i wyjazd do powiązanych parkingów podziemnych z ul. Królewskiej i z ul. Ossolińskich

Przejazd jezdnią Traktu Królewskiego i jezdnią Placu  przez Trakt spowolniony jest przez podniesienie Traktu Mocy o ok. 15 cm (poziom chodników) oraz ograniczenie szybkości do 15 km/godz.

Budowa parkingów podziemnych, jak i Wzgórza Pomnika Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku wymaga uporządkowania i przekładek infrastruktury podziemnej.

Pomnik Ofiar Katastrofy Smoleńskiej 2010 roku oparty jest o adaptację istniejącej zieleni – przekształcenie istniejących form ziemnych przy nałożeniu bilansu nasyp – wykop – ograniczanie przekształcania istniejących nawierzchni do niezbędnych dla symboliki pomnika (podniesienie na wzgórze ścieżki Ks. B. Brzozowskiego i przesunięcie powierzchni ekspozycyjnej między drzewa po północnej stronie założenia.

Każda Osoba – Ofiara Tragedii – ma swój indywidualny symbol trwania i przerwania Życia – tafla szklana wyrastająca z ziemi nazwana imieniem i nazwiskiem, urwana, zniszczona. Każda forma zniszczenia jest indywidualna, zasada synergii          sublimuje Ideę Dobrej Zmiany.

Każda tafla (50 cm x ~270 +50 cm w ziemi) scalona jest z 3 warstw szkła odżelazionego. Każda warstwa gr. 12 mm niezależnie „zniszczona” (sposób niszczenia umożliwia spływ wody z każdej warstwy niezależnie), następnie hartowana, laminowana folią Centriglass – tworzy element. Bezpieczny. Można go zniszczyć tylko celowo. Osadzona jest na wspólnej konstrukcji żelbetowej, (4 równoległe skośne belki na słupach). Tafle mocowane do rusztu elementami ze stali nierdzewnej poniżej zewnętrznej warstwy ziemi. Oświetlenie pod ziemią wzdłuż tafli szkła. Tafle nad ziemią są źródłem światła. Wzgórze formowane jest do poziomu belek po wykonaniu konstrukcji. Po zamontowaniu szkła formuje się 40 cm warstwę umocnień „łąki kwietnej”. W strefie tafli szklanych  nawadnianie kropelkowe.

Tafle ustawione w 4 rzędach, parami. Odległości między nimi 60 i 120 cm pozwalają na przechodzenie między nimi. Specjalne gatunki łąki kwietnej na wzmocnionym podłożu umożliwiają chodzenie, siedzenie itp.

Strumień „Wzburzonej Wody” formowany jest na miękkim podkładzie EPDM umożliwia zamknięty obieg wody z niewielkimi dodatkami wody z wodociągu (jak w fontannach).

Szklany Most Porozumienia to klasyczna konstrukcja szklana formowana z tafli ze szkła odżelazionego grubości 12 mm długości ~ 10,00 m. Hartowana, laminowana (folią Centriglass), wielowarstwowa 3÷5 warstw. Dwie łukowe belki – balustrady  niosą płaszczyznę płaskich tafli o wymiarach 4x250x250cm z wprasowanymi przewodami grzewczymi i światłowodami. Łączenia między elementami ze stali nierdzewnej na rotule. Nadruk ceramiczny antypoślizgowy, fundament żelbetowy.